بازداشت مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وبنگار و فعال دانشجویی در شیراز

0
184

منابع خبری گزارش داده اند که مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو وب نگار و فعال دانشجویی دانشگاه شیراز، روز یکشنبه هفتم مهر ماه بازداشت شدند.

بر اساس گزارش مذکور، این دو فعال دانشجویی بعد از ظهر روز یکشنبه هفتم مهر ماه، در حالیکه در خوابگاه محل سکونت در حال مطالعه بودند، با مراجعه ماموران لباس شخصی بازداشت و از محل منتقل می شوند.

شاهدان گفته اند که ماموران برخورد بسیار خشنی با این دو دانشجوی وب نگار داشته و هنگام بازداشت آنها، برخی لوازم شخصی نامبردگان را نیز ضبط کرده و با خود انتقال داده اند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد؛ تا لحظه انتشار خبر، از دلیل دستگیری، محل بازداشت و وضعیت این دو فعال دانشجویی گزارشی منتشر نشده است.

گفتنی است؛ مهرداد فرمانی در جریان حوادث پس از انتخابات ۸۸ نیز مورد بازداشت موقت قرار گرفته بود.