اپوزیسیون قارچی و نگاه کاسبکارانه به خیزش مردمی ایران!؟ به قلم حمید جباری

0
92

سوال بزرگ آیا افرادی که صفوف نخست تجمعات خارج ایران خود را پرچمدار مبارزه با ج ا معرفی می کنندآمادگی دارند بدون بهره مند شدن از بودجه های کلان حقوق بشری و فاند رسانه ایی از جیب خود هزینه سفرها و برپایی تجمعات را برای آزادی ایران پرداخت کنند!؟

این روزها این است که اسامی پرتعداد که بنام فعال سیاسی،نماینده قربانیان هواپیمای اوکراینی ،نماینده دهیاری سوئد، و تعدادی دیگر که تاقبل از خیزش مردمی زن زندگی آزادی ۱۶ سپتامبر سال۲۰۲۲ نامی از ایشان نشنیده بودیم و حتی نزدیکان بسیاری از این افراد تلفظ نام و نشان آنها را بخوبی نمی دانستند،

از کنار بحث موضوعات مالی که بگذریم،افرادی که خود را با مشاغل مختلف در بایوگرافی معرفی می کنند و با شناخت از شرایط زندگی در غرب،چطور ممکن است این افراد با داشتن مسئولیت های که خود اعلام کردند! چطور ممکن است در روزهای کاری در هفته دائم در راه سفر به این شهر یا کشور باشند!؟

مشاغلی در اروپا از نانوایی تا بالاترین پست های دولتی بین ۴ تا ۵ هفته مرخصی سالانه دارند،در غیر این صورت برای بیماری و حاضر نشدن در محل کار بایست گواهی پزشکی و دلیل بیاورید تا شامل کسر حقوق و اخراج از محل کار نشوید!؟

بنابراین این مسئله و ضرب المثل قدیمی ایرانی در ذهن تداعی می شود که هیچ گربه ایی برای رضای خداوند موش شکار نمی کند !؟
حکایت اپوزیسون قارچی که ۶ ماه از تولد بسیاری از ایشان نمی گذرد،اگر منفعت های فردی و جریانهای سیاسی که آنها را هدایت می کنند،باز هم آمادگی دارند از زمان و زندگی خود بگذرند و با هزینه شخصی برای آزادی ایران فعالیت کنند!؟

روی دیگر سکه بسیاری از جماعت کوتاه و بلند این روزها این است که نجات ایران و رهایی هموطنان داخل کشور برای ایشان اندکی ارزش نداشته و نگاه اکثریت این آدمها که گذشته تاریک و پرابهام داشته اند دیدگاه کاسبکارانه از این مقوله اعتراضات و خیزش مردمی سال ۱۴۰۱ است!؟

روزگاری اپوزیسیون را بلند نامهایی چون فریدون فروخزاد،مانوک خدابخشیان و افرادی هدایت و رهبری می کردند که وطن پرستی و ملی گرایی مهمترین اعتقادشان بود!؟
با توجه تحصیلات ،مطالعات و اشراف خوبی که به دنیای سیاست داشتند و البته عزت نفس هیچگاه فریفته تعاریف و القاب نشدند و منافع شخصی را با آزادی ایران گره نزدند!؟
در تمام سالهای فعالیت ایشان به جریانهایی که با تفکرات تجزیه طلبی و عدم توجه تمامیت ارضی و هدف قرار دادن منافع مردم ایران بی توجه بوده و با آنها مقابله کردند!؟

در تمام مصاحبه ها،متینگ ها و تجمعات تلاش کردند با روشنگری راهکارهای مناسب را برای رهایی و آزادی ایران از چنگال طاعون هندی زاده ایی که دستپخت ارتجاع سرخ و سیاه و عمله های پروژه غرب ابوالحسن بنی صدر، ابراهیم یزدی ، صادق قطب زاده بود را به مردم معرفی کنند!؟

زنده یاد مانوک خدابخشیان در سالهای عمر گرانبهایشان بارها به مراقبت از اتمسفر اپوزیسیون تاکید داشتند تا در کنترل افراد معلوم الحال گرفتار نشود!؟

شاید بارزترین مصاحبه این بزرگ مرد در این باب با تلویزیون تپش و علیرضا امیرقاسمی صورت گرفت که به وضوح از اپوزیسیون متشکل از مزدوران صادراتی رژیم ایران برای کنترل و تخریب چهره واقعی افراد وطن پرست و مستقل نام برد!

افرادی که با هماهنگی اتاق فکر رژیم در غالب فعال سیاسی،فعال مدنی و سایر القاب به خارج کشور می آیند (حتی برخی امثال محسن سازگارا و معصومه قمی و غیره را خود وزارت اطلاعات آماده می کند.)
بعد با ورود به تشکیلات و جریانهای سیاسی اپوزیسیون و ایجاد کمپین ها و کسب محبوبیت و مقبولیت ظاهری در بین مردم عام،به ماموریت اصلی خویش که همانا سناریوی از پیش نوشته شده رژیم دیکتاتوری آخوندی است مبادرت می ورزند!

۴۴سال است ایران در چنگال و گروگان رژیم دیکتاتوری ملائیسم گرفتار است،اما واقع بینانه بخواهیم به تمام این سالها و افراد که در اپوزیسیون بنگریم،به جرات می توان گفت به تعداد انگشت ۱ دست هم افراد وطن پرست دلسوز بدون چشم داشت چه در داخل ایران و چه در میان اپوزیسیون خارج نشین وجود نداشته ایم!؟
به امید رهایی ایران فارغ از منفعت خواهی و منافع جناحی که این روزها شاهد هستیم.