انتقال زندانی سیاسی دهه ۶۰ به ساختمان متروکه و کاملا ایزوله در زندان بندرعباس

0
352

بنابه گزارشات رسیده انتقال زندانی سیاسی دهه ۶۰ تبعیدی در زندان مرکزی بندرعباس به سلول ایزوله شده در منطقه متروکه به منظور تحت فشار قرار دادن وی .

روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه زندانی سیاسی دهه ۶۰ آقای حسن جوانی از بند عمومی به مکانی بنام بخش ویژه که در سالن شرعی زندان بندرعباس قرار دارد منتقل شده است. این ساختمان متروکه، کاملا ایزوله بوده و هدف از انتقال این زندانی سیاسی به این محل ایجاد فشارهای قرون وسطایی علیه وی می باشد.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی در جریان اعتراضات ۸۸ دستگیر شده بود و پس از ماه ها زندانی بودن در بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۳۵۰ اوین و نهایتا به زندان بندرعباس تبعید و در شرایط غیر انسانی نگهداری می شد .

در حال حاضر علاوه بر زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی زندانی سیاسی ارژنگ داودی نزدیک به ۶ ماه است که در این ساختمان نگهداری می شود .

از زمانیکه آخوند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ولی فقیه آخوند علی خامنه ای منصوب شده است ،اعدام ها موج فزاینده ای به خود گرفته و اذیت و آزار زندانیان سیاسی آزادیخواه و مستقل شدت یافته است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال بی دلیل زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و ادامه بازداشت زندانی سیاسی ارژنگ داودی در ساختمانی متروکه و کاملا ایزوله شده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند حسن روحانی ، آخوندی صادق لاریجانی و آخوند محمود علوی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۶ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۵ آوریل ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل