انتقال زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان

0
157

روز چهارشنبه ۲ تیر ماه در حالی که او در حال استحمام بود فردی به نام مصطفی شیخی رئیس بند  بدون هیچ دلیل  درب حمام را بازمی کند که منجر به اعتراض این زندانی سیاسی و جر و بحث لفظی با وی  می گردد.سپس  مصطفی شیخی علیه اوگزارش کذب نوشته و بر اساس این گزارش ، وی  را به سلول انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل می کنند.

مصطفی شیخی از اعضای سپاه پاسداران می باشد که به دلیل  ارتکاب جرم عمل تجاوز در حال حاضر در زندان نماینده بند می باشد . این فرد در همدستی و بدستور زندانبانان و مامورین وزارت اطلاعات زندانیان سیاسی را مورد اذیت و آزار قرار می دهد و یک کینه ضدبشری نسبت به زندانیان سیاسی دارد.

زندانی سیاسی میثم چندانی ۲۵ ساله از اهالی سراوان حدودا ۳ سال پیش در سراوان دستگیر شد.  او به مدت ۳ ماه در سلولهای انفرادی سپاه پاسداران تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشت  و هنگام انتقال به بند عمومی کف پاهای وی در اثر ضربات کابل ، متورم، کبود و خونین بود.  شکنجه های وحشیانه به حدی شدید بود که  باعث ناراحتی روحی گردید.

بازجویان اطلاعات سپاه برای تحت فشار قرار دادن وی و گرفتن اعترافات تلویزیونی پدر سالخورده او را که ۶۵ سال سن داشت بازداشت نمودند و مدتی او را در سلولهای انفرادی قرار دادند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی سیاسی میثم چندانی علیرغم گذشت ۳ سال از بازداشت همچنان بلاتکلیف در زندان می باشد. یکی از شیوه های غیر انسانی که مامورین  اطلاعات سپاه علیه زندانیان سیاسی بکار می برند این است که  آنها را سالها در حالت بلاتکلیفی نگه می دارند و در حال حاضر موارد متعددی از این شیوه در زندان زاهدان وجود دارد.