انتشار پوستر فيلم «من فرانكشتاين»..

0
612

 نخستين پوستر «آرون اكهارت» در نقش «ويكتور فرانكشتاين» منتشر شد.

سينما خبر گزارش داد ؛«اكهارت» در فيلم «من فرانكشتاين» نقش اصلي خون آشام و موجود ماوراء طبيعي چند صد ساله اي را ايفا مي كند كه اقدام به خلق موجودات عجيبي مي كند.

«اكهارت» پيش از اين در نقش «دو چهره» فيلم «شواليه تاريكي» بازي كرده است و به نظر مي رسد تواناييهاي خود را بار ديگر در اين اثر نشان دهد .

«من فرانكشتاين» فيلمي به قلم «كوين گرويكس» است كه «استوارت بيتي» كارگرداني آن را بر عهده دارد.

اكهارت در اين فيلم «ايوان استرافسكي» ، «جاي كورتني» ، «بيل نايي» ،‌«ميراندا اتو» و «ادن يانگ» را همراهي مي كند.

«من فرانكشتاين» 24 ژانويه 2014 اكران مي شود.