امام جمعه تهران از کشورهای غربی و خبرنگاران “شارلی هبدو” به عنوان “جانی” یاد کرد

0
158

آیت الله موحدی کرمانی تصویر محمد در نشریۀ فرانسوی “شارلی هبدو” را اقدامی بیشرمانه تحت لوای دفاع از آزادی بیان توصیف کرد. وی همچنین راهپیمایی میلیون ها فرانسوی در دفاع از آزادی اندیشه و بیان با حضور رهبران جهانی از جمله نخست وزیر اسرائیل را محکوم کرد و گفت : “از این عجیب تر این که این جانیان” که “خود تروریست و تروریست پرورند”، “به راه افتاده و راهپیمایی می کنند.” آیت الله موحدی کرمانی در پایان با ابراز خشنودی ضمنی از ترورهای اخیر پاریس گفت : “الحمدلله آنانی که از تروریسم و داعش پشتیبانی کردند و آنان را در آستین خود پروراندند، حالا همین تروریست ها و داعش به جان خودشان افتاده اند.”

او از کشورهای غربی و خبرنگاران “شارلی هبدو” به عنوان “جانی” یاد کرد و افزود : “بگذارید این جانیان چهرۀ کریه خود را نشان بدهند و دشمنی خود را با اسلام آشکار کنند تا دنیای اسلام بیدار شود و دل به ناکسان نبندد.”

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد، امام جمعه موقت تهران سپس نشریه فرانسوی “شارلی هبدو” و کاریکاتورهای “محمد” در این نشریه را سخت مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که به تصویر کشیدن پیامبر اسلام توسط نشریۀ فرانسوی نتیجۀ نگرانی و هراس غرب از “قدرت” و “پیشروی اسلام است” که در واکنش به همین قدرت و پیشروی پیامبر اسلام را به تصویر می کشد.