افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در کشور

0
87

علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی ادامه داد: افزایش تعرفه‌های پزشکی رشد ۲۰۰ تا۳۰۰ درصدی داشته و اگر اقدامی در این خصوص صورت نگیرد ، ادامه فعالیت مراکز درمانی دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: از شیوع ویروس کرونا تاکنون سیستم غربالگری خوبی داشته ایم و همین علت باعث شده که مراجعه بیماران کرونایی به بیمارستان محدود شود و از ۱۶۲ هزار بیماری که در فروردین ماه سال جاری با علائم تنفسی مشکوک به کرونا تست اسکرین گرفته شده فقط ۶۲ نفر به بیمارستان های سطح ۳ ارجاع داده شدند. 

بیرجندی نژاد با اشاره به نظارت سازمان نظام پزشکی بر تخلفات تعرفه ای در مراکز درمانی گفت: گزارشات بسیار محدود است و از ۶۰ درصد شکایتی که سال گذشته به سازمان شده ؛ فقط ۴۰ درصد منجر به صدور کیفر خواست شده و ۳۰۰ مطب پزشکی را تعطیل کردیم.

بیرجندی نژاد گفت: ما به عنوان سازمان نظام پزشکی به دنبال مطالبه همکاران پرستار و به طور کلی کادر درمان هستیم و علت اینکه بسیاری از مطالبات کادر درمان به تعویق افتاده به شرایط مالی کشور باز می گردد.

ایلنا گزارش داد؛ وی با اشاره به سازمان‌های بیمه ای در کشور تصریح کرد: بخش مهمی از مطالبات کادر درمان به این سازمان ها بر می گردد و ده روز قبل با هیات مدیره پرستاران جلسه ای داشته ایم که منجر به صدور بیانیه مشترک شد.