اعدام یک زن در زندان شهرستان رودبار

0
207

بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان؛ بامداد امروز پنجشنبه ۲۴ـ ۱۱ـ ۹۲ یک زن در زندان شهرستان رودبار بر دار جان داد.

فاطمه عباس پور در سال ۱۳۸۴ به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شد و پس از تحمل ۹سال حبس بر دار آویخته شد.

نام:فاطمه عباس پور

سن:۴۵ ساله

تحمل حبس:۹ سال

اتهام:حمل مواد مخدر

محکوم به:اعدام