اعدام یک زندانی به دلیل دفاع از حریم خصوصی خانواده اش در مقابله با یک مامور متجاوز

0
168

بنابه گزارشات رسیده  صبح روز دوشنبه  یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان به خاطر دفاع از حریم خصوصی خانواده اش در مقابل مامور متجاوز اداره آکاهی  به دار آویخته شد.

روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه زندانی یاسین کرد ۳۰ ساله که نزدیک به ۵ سال در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود به دار آویخته شد.این زندانی به دلیل به هلاکت رساندن یکی از مامورین اداره آگاهی  ایرانشهر اعدام شده است.

جلیل وند  مامور به هلاکت رسیده شده اداره آگاهی ایرانشهر هنگامی که قصد تجاوز جنسی به یکی از اعضای خانواده این زندانی را داشت و این خانواده به دفاع ازحریم خصوصی  خود برخواست که منجر به هلاکت رسیدن این مامور متجاوز گردید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر  و دمکراسی در ایران، اعدام زندانی که به دفاع از حریم خصوصی خانواده اش توسط یک مامور متجاوز برخواسته  بود  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی  به شورای امنیت سازمان ملل متحد  است.

   فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۹ خرداد  ۹۳ برابر با ۰۹ ژون ۲۰۱۴

 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل