اعتصاب غذای زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در همبستگی با زندانیان سیاسی زندان اوین که در سلولهای انفرادی هستند

0
174

بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی درهمبستگی با زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که در سلولهای انفرادی در اعتصاب غذا بسر می برند دست به اعتصاب غذا زد.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در پیام کوتاه خود نوشته است که : اینجانب علی معزی از روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه با زندانیان سیاسی که در سلولهای انفرادی اوین اعتصاب غذا نموده اند و همراه با خواسته های به حق زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج که خواهان بازگرداندن تمامی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که در سلولهای انفرادی بسر می برند، دست به اعتصاب غذا می زنم و تا بازگرداندن زندانیان سیاسی از سلولهای انفرادی به اعتصاب غذای خود ادامه خواهم داد.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی از بیماری سرطان رنج می برد و از زمان انتقال به زندان تا به حال از درمان محروم است ولی علیرغم شرایط حاد جسمی همراه با زندانیان سیاسی زندان اوین که در سلولهای انفرادی در اعتصاب غذا هستند و همچنین با زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب غذا زده است.

از طرفی دیگر زندانبانان ولی فقیه در زندان ندامتگاه کرج او را تهدید کرده اند که در صورت اعتصاب غذا به سلولهای انفرادی منتقل خواهد شد و از حداقل امکانات انسانی محروم خواهد شد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش وحشیانه و خونین به زندانیان بی دفاع که آنها را وادار به اعتصاب غذا می کند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام یک هیئت حقیقت یاب به زندان اوین است تا در مورد یورش وحشیانه و خونین و همچنین انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی تحقیق نماید و آمرین و عاملین آنها را شناسایی و به جهانیان معرفی نماید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۲ اردیبهشت ۹۳ برابر با ۰۱ می ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل