اعتراضات گسترده زندانیان سیاسی و عادی بند ۳ زندان مرکزی زاهدان

0
116

بنابه گزارشات رسیده  اعتراضات گسترده  زندانیان سیاسی و عادی هموطن  بلوچ نسبت به سخنرانی  آخوندی که در بند آنها حاضر شده بود و به اعتقادات اهل سنت توهین می کرد. در این اعتراضات آخوند توهین کننده و رئیس بازرسی زندان بشدت تنبیه و از ناحیه سر زخمی شدند و از بند فرار کردند.

گزارشها حاکی از آن است که صبح روز یکشنبه آخوندی به نام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت تحت عنوان بازدید از زندان زاهدان  وارد بند ۳ زندان مرکزی زاهدان شد و طی سخنرانی شروع به توهین به عقاید اهل سنت نمود. زندانیان سیاسی و عادی اهل سنت نسبت به توهینهای این آخوند اعتراض نمودند که با برخوردهای وحشیانه پاسدار بندها مواجه شدند.

زندانیان به دفاع از خویش برخاسته و اقدام به اعتراضات  گسترده نمودند که منجر به درگیری گردید. آخوند فوق الذکر و رئیس بازرسی زندان که این فرد را همراهی می کرد توسط زندانیان  گوشمالی داده شد ، از ناحیه سر و صورت زخمی و به بهداری زندان برده شدند.

در پی این اعتراضات تمامی دربهای این بند بسته  و ارتباطات این بند با سایر بندهای زندان و ارتباط تلفنی با خارج از زندان  قطع گردید . نیروهای سرکوبگر اقدام به اعزام گسترده نیروهای گارد و یژه و حتی نیروهای تقویتی از بیرون زندان نمودند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،از وضعیت و شرایط زندانیان سیاسی و عادی در این بند هیچ خبری در دست نیست. گزارشها حاکی از انتقام گیری مامورین ولی فقیه از زندانیان سیاسی و عادی بی دفاع این بند است.