ادامه شکایت مدافعان حقوق دراویش از عاملان ایجاد درگیری در شهرستان کوار

0
686

کسری نوری و صالح مرادی از مدافعان حقوق دراویش گنابادی طی تنظیم شکایت نامه ای دیگر٬ علاوه بر محمدرضا شهبازی به عنوان مسبب اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش گنابادی در شهرستان کوار از احدی دیگر از روحانیون به نام علیرضا قائمی که در درگیری های شهرستان کوار دخیل بوده و با شهبازی همکاری داشته است شکایت کرده اند.

 بعد از شکایت دراویش گنابادی از آخوند محمدرضا شهبازی به عنوان عامل اصلی ایجاد درگیری علیه دراویش شهرستان کوار که اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌ی آن نیز برگزار گردیده است، این بار از علیرضا قائمی به عنوان همکار و هم دست محمدرضا شهبازی در واقعه ی ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۰ به دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده اند.

«تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب»، «همکاری با مسبب اصلی عامل درگیری علیه دراویش» و «توهین علیه بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی» از جمله عنواین اتهامی متوجه به این شخص در ایجاد درگیری شهریور ماه سال ۹۰ در شهرستان کوار می‌باشد.

در قسمتی از این شکایت که در اختیار سایت مجذوبان نور قرار گرفته، آمده است: اینجانبان از یکی از روحانیون به نام محمدرضا شهبازی ساکن روستای اکبرآباد شکایت کرده از حضور فعال دیگر مسبب واقعه ی کوار در شهریور ۹۰ که از دوستان و همراهان محمدرضا شهبازی بوده اند آگاه شدیم و از آن جهت که پرونده رسیدگی به اتهامات مسببین واقعه کوار در شعبه اول آن دادسرا محترم مفتوح است برای تکمیل تحقیقات و دادخواهی دراویش کوار در صورت امکان شکایت ذیل را ضمیمه ی پرونده حاضر خواهیم کرد.

اینجانبان از احدی از روحانیون به نام علیرضا قائمی ساکن روستای اکبرآباد کوار که به همراهی و هم دستی روحانی محمدرضا شهبازی از مسببین اصلی واقعه توهین٬ افترا٬ ضرب و شتم و تخریب اموال دراویش کوار بوده اند به اتهامات تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب٬ تخریب اموال عمومی٬ توهین و تهمت و افترا و ضرب و شتم دراویش کوار در پی تظاهرات غیر قانونی در تاریخ ۱۱ شهریور سال ۱۳۹۰ شکایت داریم.

کسری نوری و صالح مرادی در خاتمه به ریاست محترم شعبه ۲ دادسرای ویژه روحانیت اعلام اظهار داشتند، اطمینان داریم پیگیری و رسیدگی عادلانه جنابعالی و همکارانتان در دادسرای ویژه روحانیت موجب اصایی حقوق پایمال شده دراویش گنابادی در واقعه کوار خواهد شد.

لازم به ذکر است طی یکسال اخیر پرونده ی شکایت دراویش گنابادی از مسبب ایجاد درگیری کوار (آخوند شهبازی) در دادسرای ویژه روحانیت درحال رسیدگی می‌باشد و اخیرا جلسه رسیدگی آن نیز برگزار شد که محمدرضا شهبازی از حضور در جلسه دادگاه امتناع کرد.