ابوالفضل قدیانی: آقای خامنه ی مسئول اصلی و نهایی خون های ریخته شده است و باید پاسخگو باشد

0
259

هو الحکیم

افزایش ناگهانی و غافلگیرانه بنزین طرح و تصمیم علی خامنه ای مستبد امروز ایران است و نیز نتیجه محتوم سیاست های استبدادی و خود پرستانه اوست که ماهها قبل توسط دولت فرمانبر و مطیع حسن روحانی با اعلام قبلی به اجرا گذاشته شد اما با واکنش مردم به صورت هجوم به پمپ بنزین ها و بازتاب وسیع آن ناچار به عقب نشینی و به مسکوت گذاشتن طرح برای فرصتی دیگر شد و طبق عادت دیرینه خود هرگز جرات پذیرش مسئولیت تصمیم های خود را ندارد.
از آنجا که این سیاست های ویرانگر در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه های اقتصادی و مزید بر آن بر گرده ی محرومان قرار گرفته و هزینه های سنگین آن را چرداخت می کنند فشارهای اقتصادی را مضاعف نموده و در نتیجه تمامی امور بخصوص اقتصاد کشور را به بن بست کشانده است.
حسن روحانی رسما اعلام کرد از بودجه ی 450 هزار میلیارد تومانی بودجه دارد یعنی دو سوم کل بودجه دارد یعنی دو سوم کل بودجه بعید می دانم که چنین کسر بودجه ای در تاریخ معاصر ایران سابقه داشته باشد.
در این شرایط سخت از کجا و از چه منبع و یا منابعی این کسری بودجه ی حیرت آور و سایر هزینه های سنگین و گزافی که سیاست های تنش زا و جاه طلبالنه ی آقای خامنه ای به بار آورده باید تامین کنند.
اما آنان در این اوضاع نابسامان دیواری از دیوار مردم مظلوم ایران کوتاه تر نمی یابند به شیوه مذموم خود به فکر سر کیسه کردن مجدد مردم می افتند چون ثابت کرده اند که عرضه و هنری جز زورگویی به مردم برای حل مشکل ندارند بنابراین با اعلام افزایش نا گهانی قیمت بنزین ملت را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهند .
برای مردم پر روشن است این افزایش قیمت سر آغاز دور جدیدی از تورم بوده و موجی از گرانی ها را به دنبال خود خواهد آورد. سئوال این است که چرا باید مردم چنین تاوان سنگینی را بپردازند پاسخ برای مردم واضح است چون مستبد امروز ایران نمی خواهد از سیاستهای ویرانگر و تنش آفرین خود در منطقه و جهان دست بردارد و گام در جهت تنش زدایی بگذارد. چرا که به شدت بیمناک است که اگر سیاست خارجی تغییر کند و روابط کشور با سایر کشورهای منطقه و جهان عادی و بر اساس قوانین بین المللی و حقظ منافع طرفین تنظیم شود این قدرت فاسد و غاصبانه را از دست بدهد لذا مصمم است به هر قیمتی طلطه خود را بر کشور حفظ کند.
از قضا پاشنه آشیل و ی همین قددرت طلبی شدید است و عاقبت این قدرت ویرانگر را از دست خواهد داد.مردم به محض شنیدن خبر افزایش قیمت بنزین در بسیاری از شهرها به طور خود جوش به اعتراض برخاستند اعتراضی که حق طبیعی آنان است و از ابتدایی ترین حقوق مردم به شمار می رود معترضان مطالبات خود را به ضورت مسالمت آمیز بیان کردند اما متاسفانه عمال استبداد اعتراضات مردم را با خشونت پاسخ دادند و جنایت پیشه کردند و تعدادی از معترضان را مظلومانه به خاک و خون کشیدند. بنده ضمن تسلیت به بازماندگان داغدار آنان متذکر می شوم ارگان های امنیتی نضامی لباس شخصی ها و دیگر افراد سرکوبگری که در سرکوب شرکت کرده و می کنند در قبال خونهای ریخته شده مسئولند و پاسخگو اما مسئول اصلی و نهایی در قبال خون های ریخته شده آقای خامنه ای است که باید پاسخگو باشد.
والعاقبه للمتقین