آگاهی و هوشیاری رهبران جهان؛ نسب به پیام ها و اطلاعات “گمراه کننده و هدفمند”آگاهی و هوشیاری رهبران جهان، نوشتاری از دکتر کاوه احمدی علی آبادی

0
349

بر آنم همان گونه که با آگاهی رسانی به موقع، مانع وقوع جنگ چین با تایوان -و متعاقب آن کشیدن شدن متحدان دو طرف به جنگی گسترده و ویرانگر- “درست در آخرین لحظات شدم”، اینک که روسیه و ناتو برای آغاز یک درگیری ویرانگر و رو به گسترش –و عملاً تبدیل آن به جنگ جهان سوم- خیز برداشته اند، مانع از چکاندن اولین تصمیمات دو طرفی شوم که می توانند “دومینوی بی بازگشت جنگ جهانی سوم” را رقم زنند.

پیش از همه باید بگویم با سیاستمدارانی موافقم که می گویند “اینک” جریان هایی در پشت صحنه جهانی هستند که به شکلی سیستماتیک بدنبال آن اند که جنگی ویرانگر با کشتاری وسیع در جهان رقم زده شود. علل متعددی برایش هست، اما همین بس که بگویم “دلایل جنگ طلبان، آنقدر خطرناک و ضد انسانی هست که نمی توانند در هیچ فضای عمومی و نشست سیاسی رسمی، مطرح و تشریح کرده و از آن دفاع کنند”. پس سعی دارند “به شکلی غیررسمی و نامحسوس برای دیگران”، آن را با تله هایی جذاب سر راه سیاسیون و به خصوص تصمیم سازان کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای قدرتمند جهان قرار داده و از آن طریق عملی سازند و به راه بی بازگشت جنگ جهانی سوم منتهی کنند.

یکی از مهمترین تکنیک های آنان، “ارسال پیام ها و اطلاعات غیرواقع و گمراه کننده” از طریق سرویس های جاسوسی و تظاهر به شنود ناخواسته شان است (در جنگ جهانی دوم چندین مورد از این گمراه سازی تصمیم سازان انجام شد که بعدها علنی نیز شد که اگر کسی تردید دارد می تواند مطالعه شان کند، مثل عملیات گوشت قیمه شده و ساختن قاهره دروغین و ارتشی پلاستیکی و …)، “به وضوح آن را در شنود سخنان تعدادی از افسران آلمانی و ناتو توسط سرویس های جاسوسی روسیه شاهد بودیم”. در آلمان و در گفتگوهای رسمی رهبران اروپایی و مشخصاً مقامات آلمان و فرانسه دیدیم که مقامات آلمان مخالف ورود مستقیم آلمان و اروپا به جنگ روسیه و اوکراین هستند. این “تلۀ شنود” دقیقاً برای این رو شد که به مقامات روسیه این پیام گمراه کننده و غلط را برساند که آلمان هم پنهانی و عملاً بدنبال جنگ با روسیه است، درست مثل فرانسه و تنها آن را رسمی نکرده است. این تله گذاری و لو رفتنش خود باید گواهی روشن بر آن باشد که جریان هایی در پشت صحنه و به خصوص سرویس های امنیتی می خواهند با اطلاعات نادرست از دو و چند سوی جنگی را رقم زنند که خودشان مسئول آن شناخته نشوند. “اشتباه نکنید، سخنان رئیس جمهور فرانسه هم بی اساس نبود”. سرویس های امنیتی گزارشاتی همین گونه گمراه کننده به سیاسیون کشورهای اروپایی و آمریکا داده اند که پرزیدنت پوتین دستوراتی را برای حمله به چند کشور کوچک ناتو و استفاده از سلاح های هسته ای کوچک صادر کرده است. به همین سبب، سیاسیون دو سوی این جنگ، به جای فشار و تمرکز بر آتش بس در جنگ روسیه و اوکراین، بدنبال آماده سازی ارتش های شان برای جنگ رفته اند و هر یک از ترس پیش دستی طرف مقابل، به پیشواز عبور از خطوط قرمز شروع جنگ روسیه با ناتو رفته اند؛ غافل از این که آن تنها تله ای است برای شان در جهت اهداف پلید جنگ طلبان. در حالی که دو قطبی شدن جهان در دوران جنگ سرد بسی شدیدتر از اینک بود، اما احتمال جنگ هسته ای ابرقدرت ها امروز بسیار بیشتر از دوران جنگ سرد است، چون نیروهایی که در دوران جنگ سرد، در دو سوی بلوک غرب و شرق نفوذ داشتند، به شکلی موثر و مفید بدنبال عدم وقوع جنگ بین ابرقدرت ها و جنگ هسته ای بودند (و در مواردی مانع از وقوع شان شدند، که “بحران کوبا” بارزترین شان بود)، اما اینک دقیقاً برعکس، همین نیروهای رابط دو سوی ابرقدرت ها بدنبال آغاز جنگ بی بازگشت جهانی سوم با کشتاری غیرقابل تصور هستند. “آن جنایت را هم می خواهند به نام رهبران روسیه و تعدادی از رهبران غربی و ناتو بنویسند”.

حتی از دید استراتژیک نگاه شود، اینک شرایط برای موفقیت در جنگ برای روسیه و ناتو، آچمز است. ویرانی مناطق جنگی دست به دست شده در اوکراین گواه آن است، در حالی که شروع جنگ روسیه با ناتو-ولو با حمله غافلگیرانه به کشورهای کوچک حوزه بالتیک، یعنی شروع جنگ جهانی سوم و کاربرد سلاح های هسته ای توسط چند طرف جنگ که به ویرانی کامل اروپا و غیرقابل سکونت شدن آن، و نابودی نیمه ویرانه روسیه و آمریکا منتهی خواهد شد.

نکته دوم، ارائه تصویر غیرواقعی از شرایط موجود جنگ روسیه و اوکراین است. جنگ طلبان به سیاسیون اروپایی و غربی قبولانده اند که اگر روسیه در جنگ با اوکراین پیروز شود، موجب جسارت بیشتر رهبران روسیه می شود. این طرح مساله عامدانه اشتباه عنوان شده است. زمانی روسیه پیروز جنگ با اوکراین و جسارت بیشتر بود که طی همان رژه نیروهایش اش ظرف یه هفته، تمام اوکراین را تصرف می کرد. اینک دقیقاً برعکس، همگان از جمله رهبران روسیه دریافته اند که “جنگ تبعات و نتایجی دارد بسی غیرقابل تصورتر از برآوردهای اولیه آن”. اتمام جنگ روسیه و اوکراین یعنی جنگ طلبان شکست خوردند و صلح طلبان پیروز این میدان شده اند.

امیدوارم، با تأمل بیشتر رهبران روسیه، اروپایی و آمریکا و متحدان شان، همین طور “وساطت های حساب شده و موثر رهبران چین با طرف های درگیر” مانع از سوق یافتن به راه بی بازگشت جنگ جهانی سوم -به عنوان آخرین فرصت- شویم.  

مقاله قبلیپرسشی از « ضحاکعلی »! بقلم بانو محترم مومنی روحی
مقاله بعدیآگهی فروش میراث ثبت جهانی در روزنامه‌ رسمی کشور
دکتر کاوه احمدی علی آبادی
دکتر کاوه‌ احمدی‌ علی‌آبادی‌ تاکنون تحصیلات دانشگاهی را در مقطع دکترای جامعه شناسی (Ph.D) با عنوان دانشجوی ممتاز از تگزاس و مقطع فوق‌ دکترای‌ (Post Doctoral of Philosophy) فلسفه‌ علم‌ به همراه گواهی "ارزیابی کمال" از دانشگاه‌ آبردین‌ (Aberdeen) در داکوتای‌ جنوبی‌ آمریکا به پایان رسانده و و اینک عضو هیئت علمی (ACADEMIC BOARD) دانشگاه آبردین (ABERDEEN) با رتبه پروفسوری (PROFESSORSHIP) است. ایشان موفق به دریافت درجه دانشمندی (scientist) در رشته فلسفه علم با رساله "روش شناسی علم و فلسفه" و انتخاب به عنوان دانشمند برجسته (Distinguished scientist) سال 2008 از طرف دانشگاه آبردین شدند. دارای 14 عنوان کتاب چاپ شده، 6 عنوان در نوبت چاپ، بیش از 45 پژوهش و مقاله علمی از کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی و فراتر از 120 عنوان مقاله در نشریات کثیرالانتشار بوده و دارای 11 جایزه و لوح تقدیر و سپاس از جشنواره ها و مراکز علمی و آکادمی مختلف است. در حال حاضر ایشان عضو جامعه شناسان بدون مرز (Sociologists without borders (ss هستند.