آخرین مقاله “استیون هاوکینگ” فیزیکدان فقید، به تازگی منتشر شد

0
668

آخرین مقاله “استیون هاوکینگ” فیزیکدان فقید، به تازگی منتشر شد که دیدگاه منحصر به فرد و جدیدی راجع به فرضیه “چندجهانی” ارائه می دهد.

 هاوکینگ و همکارش توماس هرتوگ، با استفاده از نظریه “ریسمان” (مفهومی که جهان یک هولوگرام پیچیده است) راجع به این نظریه بحث کردند که جهان ما و جهان‌های کوچک دیگر، ساختاری بی‌نهایت ندارند.

 هاوکینگ در این نظریه گفت: جهان محدود است.

این نظریه می‌تواند مرزهای جدیدی را در تاریخ کیهان شناسی ایجاد کند.

این نظریه جدید حتی گفته‌های پیشین هاوکینگ را به چالش می کشد.

هاوکینگ چند ماه پیش از مرگش در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود، تئوری ” تورم ابدی” جهان ما را مانند یک “فراکتال بی‌نهایت” با موزاییکی از جهان‌های کوچک تر، پیش‌بینی می‌کند.

فراکتال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید.

 نظریه تورم ابدی، یک نوع مدل تورمی فرضی جهان است که خود مدل توسعه‌ یافته‌ای از نظریه “انفجار بزرگ” است. در نظریه‌های تورم ابدی، مرحله تورمی انبساط جهان، حداقل در برخی نواحی آن تا ابد طول خواهد کشید.

هرتوگ، استاد دانشگاه لوون گفت: این مدل جدید، ساختار جهان را “قابل کنترل تر”، “کوچک‌تر” و هموارتر” معرفی می‌کند.

هاوکینگ در این نظریه جدید، تئوری پیشین خود را نقض کرد و اظهار کرد که جهان “فراکتال بی‌نهایت” نیست و محدود است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، طبق نظریه جدید هاوکینگ و هرتوگ، این مدل به مفاهیم طبیعت اجازه می‌دهد که به گونه‌ای جدید مورد آزمایش قرار گیرند.