آتنا فرقدانی از زندان اوین آزاد شد

0
474

آتنا فرقدانی کارتونیست منتقد که با صدور حکم نهایی دادگاه مدت حبس‌اش از ۱۲ سال و ۹ ماه حبس به ۱۸ ماه کاهش یافته بود، امروز از بند نسوان زندان اوین آزاد شد.

در خردادماه ۱۳۹۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صلواتی، آتنا فرقدانی را با سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری، رییس جمهوری، نمایندگان مجلس» به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

شبکه‌ جهانی دفاع از حقوق کارتونیست‌ها، در شهریورماه ۱۳۹۴، نشان جهانی شجاعت سال ۲۰۱۵ کارتون را به نماینده آتنا فرقدانی اهدا کرده است.

در حاشیه جلسه اهدای جایزه شجاع‌ترین کارتونیست‌ جهان در سال ۲۰۱۵ به آتنا فرقدانی، بخش‌هایی از صحبت‌های او که در قالب یک ویدئو پیش از رفتن به زندان ضبط شده بود، برای حضار پخش گردید.

آتنا فرقدانی سال گذشته پس از دو ماه حبس در بند دو الف تحت مدیریت سپاه پاسداران، گفته بود که نقاشی‌های انتقادی‌اش محور اصلی بازجویی‌ها از او بوده است.

به گزارش سحام؛ دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود به موضوع حبس و پرونده جدید خانم فرقدانی پرداخته و از اینکه مسولان قضایی این زندانی عقیدتی را مجبور به انجام «تست بکارت» در رابطه با اتهامی جدید کرده اند انتقاد کرده بود.