خانه برچسب‌ها SOFIA

برچسب: SOFIA

رصد ستاره‌هایی که بزرگتر از خورشید هستند

نورهایی که در تصویر مشاهده می‌شود نیز مربوط به تشکیل این ستاره‌ها است. بسیاری از این ستاره‌ها تاکنون رصد نشده بودند.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه