خانه برچسب‌ها Molybdenum

برچسب: molybdenum

زمان تشکیل منظومه شمسی به اندازه بارداری ۱۲ ساعته بوده است!

آنها دریافتند که ترکیبات ایزوتوپی مولیبدن از عناصر "غنی از کلسیم - آلومینیوم"(CAI)، طیف وسیعی از مواد را که در قرص پیش‌سیاره‌ای قرار گرفته‌اند، می‌پوشانند و این اجزا احتمالاً در بازه زمانی فروپاشی ابر شکل گرفته‌اند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه