خانه برچسب‌ها MIT

برچسب: MIT

ذخیره انرژی در رایانه‌ها با کمک یک ریزتراشه

ضخامت نانولوله‌های کربن، تنها به اندازه یک نانومتر است؛ در نتیجه به انرژی بسیار کمی نیاز دارند و رساناهای خوبی برای الکتریسیته هستند.

ساخت بافت مصنوعی قلب، کبد و پوست جهت پیوند توسط محقق...

محقق ایرانی موسسه تحقیقاتی MIT موفق شده است بافت‌های مصنوعی قلب، کبد و پوست متشکل از سلول‌های بنیادی و بافت را تولید کند و...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه