خانه برچسب‌ها Keeping schools safe in earthquakes

برچسب: Keeping schools safe in earthquakes

بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله؛ برگردان بخشی از کتاب Keeping...

پیش کش به فرزندان سرزمینم ایران بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله تجربیات تلخ زمین لرزه های خونین و مرگ باری چون زمین لرزه ی اخیر...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه