خانه برچسب‌ها ISON

برچسب: ISON

سرنوشت ستاره دنباله‌دار قرن در دستان داغ خورشید..

ستاره‌ دنباله‌دار آیسون که به درخشان‌ترین دنباله‌دار قرن نیز شهرت دارد، طی دو ماه آینده و درصورتی که بتواند از چنگال خورشید جان به‌در...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه