خانه برچسب‌ها Cambrian explosion

برچسب: Cambrian explosion

پیدا شدن یک ریزفسیل چند سلولی به قدمت بیش از یک...

0
تصور می شود که حدود 800 میلیون سال پیش همه چیز با ظهور حیوانات چند سلولی قبل از تنوع سریع در "انفجار کامبرین" که حدود 540 میلیون سال پیش رخ داده، هیجان انگیزتر شده است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه