خانه برچسب‌ها یائیر لپید

برچسب: یائیر لپید

برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تنها یک وجه از خطرات جمهوری...

0
او گفت «این کارزار بخشی از کارزار بزرگتری است.» «زیر پا نهادن حق موجودیت اسرائيل در جایگاه وطن یهودیان جهان، هدف چه کسی است؟»

چشم انداز منطقه ای«اتحاد زندگی» طرح لپید برای مقابله با جمهوری...

0
لپید در گفتگو با خبرنگاران گفت «در اساس، آنچه اینجا در حال ایجاد آن هستیم، و آنچه در ماههای گذشته در حال ایجاد بودیم، تشکیل یک محور سیاسی است.»

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه