خانه برچسب‌ها کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

برچسب: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

با موافقت ۵۳ درصد از نمایندگان مجلس لایحه الحاق جمهوری اسلامی...

 لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان اولین دستور کار مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه