خانه برچسب‌ها کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری

برچسب: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری

دو فعال کارگری به دلیل ممنوع الخروج بودن از شرکت در...

رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به دلیل ممنوع الخروج بودن، اجازهشرکت در صد...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه