خانه برچسب‌ها کمیسیون فرهنگی مجلس اسلامی

برچسب: کمیسیون فرهنگی مجلس اسلامی

بهای یک نوزاد، مطابق قیمت یک خودرو با نرخ کارخانه!

0
بلا، بر اساس پندار عامه و البته مفهوم عملی آن، دو گونه است. بلای آسمانی و بلای زمینی، بلای آسمانی که در گذشته بیشتر...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه