خانه برچسب‌ها کمپ دیوید

برچسب: کمپ دیوید

در کمپ داوود سهم جالوت قوطی بگیر و بنشان بود، نوشتاری...

0
در دو ماه گذشته اعراب خلیج فارس بویژه عربستان سعودی در رابطه با اختلافاتی که با ایران دارند دستکم  تاکنون سه بار تحقیر شده...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه