خانه برچسب‌ها کمپین همبستگی دراویش گنابادی

برچسب: کمپین همبستگی دراویش گنابادی

کمپین اعلام همبستگی دراویش گنابادی سراسر ایران با دراویش زندانی

0
بنی آدم اعضای یک پیکرند      که در آفرينش ز یک گوهرند چو عضوى به درد آورد روزگار        دگر عضوها را...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه