خانه برچسب‌ها کشورهای امن

برچسب: کشورهای امن

پارلمان آلمان “بسته دوم پناهندگی” را تصویب کرد

0
پارلمان آلمان با تصویب این "بسته"، به قوانین پناهندگی در این کشور پناهجوپذیر شدت بخشید. به همین دلیل نه تنها نیروهای اپوزیسیون بلکه بخشی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه