خانه برچسب‌ها کشتی تحقیقاتی گلومار چلنجر

برچسب: کشتی تحقیقاتی گلومار چلنجر

حفرعمیق‌ترین چاه آبی جهان

ماموریت این رکوردشکنی برای حفر عمیق‌ترین چاه آبی، مطالعه رسوبات منطقه برای درک بهتر تاریخ زلزله‌های باستانی این منطقه بود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه