خانه برچسب‌ها کروز هسته ای

برچسب: کروز هسته ای

امکانات جدید کروزر هسته ای روسیه

در وزارت دفاع روسیه مطالبات جدیدی در باره مدرنیزه کردن کروزر و ترکیب تسلیحات آن تدقیق شده است و حجم سرمایه گذاری و زمان پایان کارها نیز تعیین شده است.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه