خانه برچسب‌ها کردهای عراق

برچسب: کردهای عراق

به کردهای سوریه و عراق: گام به گام تا کشوری مستقل...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) خوشحالم که آمریکا هم نیروهایش را در عراق...

به کردهای سوریه: به پیمان هایی که بستید، پایبند بمانید؛ تصرف...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) کردهای سوریه توجه کنند همان گونه که تاکنون...

کردها، چند گام دیگر با هم به پیش؛ هر یک به...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) کردهای سوریه پس از اعلان کنفدراسیون شمال سوریه باید گام...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه