خانه برچسب‌ها کتاب شعر

برچسب: کتاب شعر

حسیـن مُـنـزوی: “حنجرۀ زخمی تغزّل”؛ بقلم علی میرفطروس

به مناسبت سالگردِ خاموشیِ حسین مُنزوی * حسین منزوی ازدفتر« بیداری ها و بیقراری ها » حسين منزوی بی‌ترديد...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه