خانه برچسب‌ها کتاب حشرات انگلستان

برچسب: کتاب حشرات انگلستان

پروانه ۴۰۰ ساله در میان صفحات کتابی قدیمی کشف شد

وی می‌گوید: من در حال نگاه کردن به برخی از کتاب‌های خارق‌العاده مربوط به حیوانات بودم و صفحات کتاب "Theatre of Insects" را نگاه می کردم که به این پروانه برخوردم.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه