خانه برچسب‌ها کاوشگر آکاتسوکی

برچسب: کاوشگر آکاتسوکی

کاوشگر “ب‍پی‌ کلمبو” با “زهره” ملاقات کرد

این پرواز نزدیک همچنین به بپی کلمبو اجازه داد تا مشاهداتی همزمان با کاوشگر آکاتسوکی و رصدخانه طیف سنجی هیساکی و همچنین ایستگاه های زمینی انجام دهد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه