خانه برچسب‌ها کاظمینی بروجردی

برچسب: کاظمینی بروجردی

وضعیت حاد جسمی روحانی زندانی و عدم درمان وی

0
بنابه گزارشات ارسالی روز چهارشنبه مورخه 15 مرداد، ساعت 8 صبح آقای کاظمینی بروجردی هنگام راه رفتن بیهوش شد و بعد از 45 دقیقه،...

کاظمینی بروجردی: رمضانی دیگر در چنگال خون آشامان قباپوش

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان سید حسین کاظمینی بروجردی  روحانی، زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه در تازه ترین پیام خود که...

اقدامات فریبکارانه علیه کاظمینی بروجردی به جای دارو و درمان!

براساس گزارش های رسیده، روز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه آقای سید حسین کاظمینی بروجردی، به درمانگاه زندان اوین منتقل شد، لیکن هیچ گونه اقدام...

یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات به سلول آقای کاظمینی بروجردی

0
بنابه گزارشات رسیده  یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات به سلول روحانی آزادیخواه و مبارز آقای کاظمینی بروجردی و به هم ریختن وسایل شخصی وی...

پیام آقای کاظمینی بروجردی (زندانی عقیدتی ) به مناسبت سال نوی...

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ کاظمینی بروجردی روحانی ایرانی، زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، از...

اذیت و آزار و بازرسیهای توهین آمیز خانواده آقای کاظمینی بروجردی...

0
بنابه گزارش ارسالی  خانواده روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجری در سالن ملاقت مورد اذیت و آزار و بازرسی توهین آمیز مامورین وزارت اطلاعات قرار...

شدید فشارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه فرزندان آقای کاظمینی بروجردی

0
بنابه گزارشات ارسالی  فشارها و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه فرزندان روحانی آزادیخواه و زندانی آقای کاظمینی بروجرد شدت یافته است. آقایان مهدی و محمد...

یورش به سلول روحانی آزادیخواه و مورد توهین، تهدید واذیت و...

0
بنابه گزارش ارسالی دور جدید فشارها وبرخوردهای غیر اسنانی،تهدیدات و توهینها علیه روحانی آزادیخواه آقای کاظمینی بروجردی. روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه به سلول روحانی...

نامه روحانی زندانی آقای کاظمینی بروجردی به مناسبت ۸ مین سال...

0
نامه روحانی زندانی و آزادیخواه آقای کاظمینی بروجری به مناسبت هشتمین سال اسارتش در زندان ولی فقیه و جنایتها و اذیت و آزارها و...

آقای کاظمینی بروجردی درزندان دچار حمله قلبی شد

0
بنابه گزارشات ارسالی  زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی در سلول خود در زندان مخوف اوین دچار حمله قلبی و تنفسی گردید اما به جای...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه