خانه برچسب‌ها کارت معافیت

برچسب: کارت معافیت

شرایط معافیت مشمولان دارای بیش از ۵ سال غیبت در سال...

0
دولت در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد کرد که کلیه مشمولان ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی ار ﻛﻪ بیش از ۵ ﺳﺎل ﻏﻴﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ جرﻳﻤﻪ...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه