خانه برچسب‌ها کاخهای هخامنشی

برچسب: کاخهای هخامنشی

دروازه باستانی در شهر پارسه تخت جمشید کشف شد

0
کاوشهای اخیر در محدوده"تل آجری" در سه کیلومتری غرب تختگاه تخت جمشید که در چارچوب کلی تحقیقات شهر پارسه انجام میشده است دستاوردهای متنوعی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه