خانه برچسب‌ها ژان کریستوف کامبادلی

برچسب: ژان کریستوف کامبادلی

پیام نوروزی حزب سوسیالیست فرانسه

"ژان کریستوف کامبادلی"، دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه، حزب در قدرت، فرارسیدن نوروز را به مردمان خاورمیانه و آسیا از جمله ایرانیان، افغان ها،...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه