خانه برچسب‌ها پیراهن تیم ملی ایران

برچسب: پیراهن تیم ملی ایران

حذف نقش یوزپلنگ از پیراهن تیم ملی فوتبال

د‌‌رحالی امروز از البسه جد‌‌ید‌‌ تیم‌ملی رونمایی می‌شود‌‌ که تفاوتی آشکار د‌‌ر طرح جد‌‌ید‌‌ با لباس‌های قبلی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌. حذف طرح یوزپلنگ ایرانی با...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه