خانه برچسب‌ها پرچم شیر و خورشید

برچسب: پرچم شیر و خورشید

حضور یک مسئول دولتی جمهوری اسلامی برسرقبر محمدرضا شاه پهلوی

ادای احترام محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی حسن روحانی به قبر محمدرضا شاه پهلوی. یک مسول اجرایی عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری در...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه