خانه برچسب‌ها پادشاهی خواهی

برچسب: پادشاهی خواهی

پادشاه فقید: ما بحرین را در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) از استعمار...

داستان بحرین از آغاز تا رسیدنش به استقلال به کمک ایران و عضویتش در سازمان ملل متحد وام گرفته شده از تاربرگ فیسبوک دکتر پیروز...

به بهانه یکصدمین زادروز پادشاه فقید ایران؛ نوشتاری از دکتر پیروز...

0
*وام گرفته از تاربرگ فیسبوک دکتر پیروز مجتهدزاده ببینید که دست های ستم کاری تاریخی در تحریف تاریخ سیاسی ایران چگونه "یاد بود یکصدمین زادروز...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه