خانه برچسب‌ها ویروس COVID-19

برچسب: ویروس COVID-19

اعطای وام اروپا به جمهوری اسلامی برای مبارزه با کرونا ویروس

0
همانطور که انتظار می رود، کمک ها از ۲ مارس با هواپیما به ایران ارسال می شوند. در هواپیما مواد مورد نیاز برای آنالیز، تجهیزات پزشکی، لباس محافظ و دستکش قرار خواهد گرفت.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه