خانه برچسب‌ها ویروس کرونا آفریقایی

برچسب: ویروس کرونا آفریقایی

کرونای آفریقایی در تهران

زالی تاکید کرد: میتینگ‌های فیزیکی انتخاباتی ما را دچار مشکل خواهند کرد؛ بویژه آنکه ما در تهران وضعیت نارنجی را تجربه می‌کنیم و بعید است تا هفته آینده تغییری در رنگبندی آن ایجاد شود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه