خانه برچسب‌ها وزارت امور خارجۀ فرانسه

برچسب: وزارت امور خارجۀ فرانسه

فرانسه از جمهوری اسلامی خواست حقوق سیاسی مردم ایران را رعایت...

0
در این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در پیامی توئیتری با تکذیب این ارقام همۀ آنها را ساختگی خواند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه