خانه برچسب‌ها ورود خمینی

برچسب: ورود خمینی

چهارمین نوار شورای امنیت کشور در دوران نخست وزیری دکتر شاپور...

مکان جلسه : دفتر نخست وزیری در تهران زمان جلسه : یکی از روزهای بین پنجم  تا هشتم بهمن 1357  چهارمین نوارمربوط به نشست شورای عالی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه