خانه برچسب‌ها وحید لعلع آبادی

برچسب: وحید لعلع آبادی

اعدام گروهی و قرون وسطایی ۶ زندانی در زندان قزل حصار...

0
سحرگاه روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۶ زندانی از سالنهای ۲،۱ و ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند...

انتقال حداقل ۶ زندانی از زندانهای مختلف کرج به سلول انفرادی...

0
بنابه گزارشات رسیده انتقال حداقل ۳ زندانی از زندان قزل حصار کرج و ۳ زندانی از زندان مرکزی کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه