خانه برچسب‌ها واکسن کرونا نوواکس

برچسب: واکسن کرونا نوواکس

اثربخشی بیش از ۹۰ درصدی واکسن کرونا شرکت نواواکس

0
گلن گفت: «از لحاظ عملی، بسیار مهم است که این واکسن می‌تواند در برابر ویروسی که به شدت از لحاظ ایجاد گونه‌های جدید در نوسان است، حفاظت ایجاد کند.»

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه