خانه برچسب‌ها وابسته به جمهوری اسلامی

برچسب: وابسته به جمهوری اسلامی

شماری از قانونگذاران آمریکا خواستار لغو مجوز امنیتی آرین طباطبائی شدند

پدر آرین طباطبایی، دکتر جواد طباطبایی، عضو هیات علمی بلندپایه دانشگاه تهران است و گفته می‌شود در حلقه نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور دولت جهوری اسلامی، جا دارد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه