خانه برچسب‌ها همسر آزاری

برچسب: همسر آزاری

رشد آمارهای همسرآزاری و کودک‌آزاری در ایران

0
مسجدی آرانی اظهار کرد: نامشروع بودن کودک، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، عریان‌پوشی و ... از موارد مهم کودک‌آزاری است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه